ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ