ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ !!!!

Τρύφωνα κράτα γερά-
“Μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα νικήσουμε”